Wayangan Semalam Suntuk "Gatutkaca Rante"

Wayangan Semalam Suntuk di Solo


Wayangan Semalam Suntuk

Lakon:
GATUTKACA RANTE

Jumat, 21 Juli 2017 pk. 19.30 WIB
Bertempat di Pendapa GPH Joyokusumo
(Pendapa Ageng) ISI Surakarta.
Dalang: Ki Sudirman Ronggo Darsono.

Area: